Alıştırma 9, Saatler / Times / Hours


Bu çalışmamda önceki derste öğrendiğimiz saatlerle ilgili   alıştırmalar var. Kendinizi test etmenin tam zamanı.
Kolay gelsin.


 

A ) Write the times. ( Saatleri yazınız. )
  
                                 B ) Write the times as suitable to the digital system. ( Aşağıdaki saatleri dijital saat sistemine göre yazınız.)


03:10 = …………………………..
04:45 = …………………………..
06:30 = …………………………..
07:45 = …………………………..
10:35 = …………………………..

C ) What time is it? ( Saat kaç ? )
Keys ( Cevaplar ) 


A )

02:15= It is (a) quarter past two.      05:10 = It is ten past five.     12:30 = It is half past twelve.
12:00 = It is twelve (o’clock).     20:40 = It is twenty to nine p.m.    08:47= It is thirteen to nine.
07:25= It is twenty-five past seven.     06:35 = It is twenty-five to seven.     11:45 = It is (a) quarter to twelve.
17:20 = It is twenty past five p.m.   03:45= It is (a) quarter to four.   09:40 = It is twenty to ten.
04:00 = It is four (o’clock).   15:19 = It is nineteen past three p.m.          24:00 = It is midnight.

B)

03:10 = It is three ten.       04:45 = It is four forty-five.
06:30 = It is six thirty.        07:45 = It is seven forty-five.
10:35 = It is ten thirty-five.

C) ( Soldan saga doğru bir sıralama ile cevaplar yazıldı) 

1.sıra    It is nine (o'clock).   It is five to two.  It is half past seven.  It is ten to four.  It is twenty-five past four.


2.sıra     
It is (a) quarter to eight.  It is (a) quarter past eight.   It is twenty-five to ten.  It is eleven (o'clock). It is ten past twelve. 
1 yorum: