Alıştırma 11, Impretavies / Emir Cümleleri

Evet arkadaşlar, son konumuz yani ''Imperatives ( Emir Cümleleri)'' ile alakalı iki aşamalı bir alıştırmamız var.Her zaman olduğu gibi öğrenilen bilginin test edilmesi, ne kadar öğrendiğinizi belirlemek adına önemlidir.Bugüne kadar ve belli bir zaman daha temel ve basit konular üzerinden ders anlatımına devam edeceğim. Bu tarz bir yaklaşımı, daha karmaşık ve daha zor konuların temelini oluşturmak için seçtim.İnşallah ilerleyen zamanlarda üst seviyelerdeki konu anlatımlarına ve alıştırmalarına yer vereceğim. Sizden ricam önceden bir temeliniz olsa dahi hassasiyetle bu çalışmalara özen göstermeniz.Eğer bilmediğiniz kelimeler olursa sitenin sağ üst tarafındaki sözlükten anlamlarına bakabilirsiniz.Ancak kelimelere takılmamaya çalışıp soruları çözmeye çalışmanız sizin için daha faydalıdır.
Sonuç itibari ile şuan temel atma aşamasındayız. Temelimiz ne kadar sağlam olursa binamız da o kadar güçlü olur. Lafı uzatmadan alıştırmalara geçelim. Kolay gelsin.Umarım işinize yarar.

A) Fill in the blanks with suitable verbs below to make positive or negative imperative sentences.   ( Boşlukları olumlu ya da olumsuz emir cümleleri yapmak için aşağıdaki uygun fiillerle  doldurunuz.)    

work, wash, turn, open, be, take, come, hold, show, listen,touch, shout, smoke, close, hurry


1.You are late ! .....................................up please.
2........................the window! It is cold.
3.......................here! It is forbidden.
4.I am not deaf.   .............................at me !
5.You will get an electric shock.   .........................the wire!
6.Everybody is speaking.   .....................to me !
7.I am a traffic police.      ..........................me your license!
8.This is a robbery.    ............................up your hands!
9.You are late.   .......................in class !
10....................photographs or videos in the museum!
11.It is midnight.  .......................quiet,please!
12.It is very hot here.  .....................the window,please!
13.There is a football match.  ..................on TV!
14.Your face is dirty.  .............................your face!
15. .................in pairs!

B ) Choose the correct option. ( Doğru seçeneği işaretleyiniz. ) 

1 don’t /in / Turkish / class / speak
A) Speak in Turkish class don’t!
B) Don’t speak Turkish in  class!
C) Speak don’t Turkish in class!
D) Don’t speak Turkish class in!

2.You are not a little child. You are 26 years old.
A) Don’t be childish!
B) Don’t speak English!
C) Open your books!
D) Sing a song!

3.It is hot outside.

A) Open the window!
B) Clean the window!
C) Don’t close the window!
D) Don’t open the window!

4.Which one is correct?
A) Don’t runs in the classroom!
B) Cleaning the class!
C) Raise your hand before talking!
D) Doesn’t listen to the teacher!5.                                
A) Do your homework!
B) Listen ton to the teacher!
C) Don’t eat anything in the class!
D) Raise your hand
!

6.  to /carefully/ me/ listen / please
A) Carefully listen me to, please!
B) To listen me carefully, please!
C) Me listen to carefully,please!
D) Please, listen to me carefully!

7. You have lots of money. You can lend some money to your sister.
A) Don’t be kind!
B) Don’t speak very much!
C) Open the window!
D) Don’t be selfish!

8.Which one is correct?
A) Doesn’t eat in the class!
B) You go out!
C) Be quiet, please!
D) Working in pairs!

9. It is rainy today.
A) Don’t open your book!
B) Take your umbrella!
C) Be patient!
D) Take your medicine!

10. I have an exam tomorrow.

A) Do your homework!
B) Study a lot!
C) Bring your phone!
D) Open your notebook!Cevaplar / Keys
A ) 1. Hurry up  2. Close the window   3.Don't smoke   4.Don't shout   5.Don't touch   6.Listen to me   7.Show your license  8.Hold up your hands  9.Come in  10.Don't take  11.Be quiet  12.Open the window  13.Turn on 14.Wash your face 15. Work in pairs

B) 1. B   2.A   3.A   4.C   5.D   6.D   7.D  8.C  9.B  10.B


İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/impretatives-alstrma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder