Ders 19-2, Will, Be Going To, Shall Karşılaştırma, Kullanım Yerleri ve Zaman Zarfları / Comparison , Uses and Time Expressions of Will, Shall and Be Going to

En son şeklen ve yapısal olarak incelediğimiz Future Tenses ( Will & Be going to )' i şimdi daha derinlemesine ve  ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir konuyu yapısal olarak inceleme tabiri caizse biraz yüzeysel olarak işlemektir. İnşallah iki aşamalı bu çalışmanın sonunda Future Tenses ile ilgili verebildiğim kadar tüm ayrıntıları incelemiş olacağız. Hemen konumuza geçelim. 1 ) Will / Shall

Will anlamında kullanılan bir diğer ifade '' shall '' dir. '' Will '' ile aynı anlama sahiptir. Ancak '' shall '' kullanımı artık çok eski kabul edilmektedir. Dolayısıyla kullanım alanı gerek yazma dilinde gerekse konuşma dilinde oldukça sınırlıdır. Bundan 15-20 yıl önceki gramer kitaplarında '' shall '' ile ilgili oldukça fazla detaya girilmekteydi. Bu detaylara girmek şimdi de mümkün. Fakat dilin gelişimine ve
değişimine paralel olarak artık fazla yer verilmemektedir. Karşınıza çıkar ama fazla değil. Ben de sadece bir iki kulllanımından bahsedip geçeceğim.'' Shall '' tüm kullanımlarına ilişkin bilgileri ilgisi olan arkadaşlar için'' Detaylı İngilizce ''  bölümünde yer vermeyi düşünüyorum.

'' Shall ''  I ( Ben ) ve We ( Biz ) için kullanılır. Kısa yazılış olarak tıpkı '' will '' de olduğu gibi '' 'll '' şeklinde  yazılabilir. Diğer öznelerde de kullaımı mümkündür ancak normal şartlarda kullanılmaz.

I will ( I 'll ) go to the party. / Partiye gideceğim.
I shall ( I 'll ) go to the party. / Partiye gideceğim.

We will ( We 'll ) study English tonight. / Bu akşam İngilizce çalışacağız.
We shall ( We 'll ) study English tonight. / Bu akşam İngilizce çalışacağız.

   
Olumsuz yazılış olarak '' shan't '' şeklinde yazılır.

I shan't ( shall not ) go to home. / Eve gitmeyeceğim.
We shan't ( shall not ) help them. / Onlara yardım etmeyeceğiz.

Soru cümlelerinde ise yine dediğimiz gibi '' I '' ve '' We '' öznelerinde kullanımı yaygındır. Soru yapısında olmasına rağmen sorudan daha çok  istek ve davet anlamındadır. Ayrıca '' I ( Ben ) '' öznesi ile soru normal şartlarda pek tercih edilmediği için en çok da '' We '' için kullanılır.

Shall I invite Mary to the party ? / Mary'i partiye davet edeyim mi?
Shall we go on a holiday ? / Tatile çıkalım mı?


2 ) Gelecek Zaman Kullanımları / Uses of the Future Tenses


a) Geleceğe yönelik bir tahminde bulunuyorsak '' will '' ya da '' be going to '' kullanabiliriz.

According to the latest predictions, it will / is going to rain for a week.
Tahminlere göre bir hafta boyunca yağmur yağacak.

I think Selma will / is going to get married next year.
Bence Selma gelecek sene evlenecek.

He will / is going to pass the final exam if he goes on studying hard.
Eğer sıkı çalışmaya devam ederse final sınavını geçecek.


b ) Önceden planlanan, yapılması kararlaştırılan bir işten ya da durumdan bahsediyorsak
'' be going to '' kullanılır. Karar verme plan,  yapma mekanizmasına canlı varlıklar sahip olduğu için cansız varlıklar için kullanım geçerli değildir.

Why are you carrying this stuff ? / Bu maddeleri neden taşıyorsun?
I am going to build a model plane. / Maket bir uçak yapacağım.

Why is he studying English ? / Neden İngilizce çalışıyor?
He is going to go abroad next month. / Gelecek ay yurtdışına çıkacak.


c ) Konuşma anında yapmaya karar verdiğimiz işler için '' will '' kullanılır. Yani daha önceden bir karar ya da plan söz konusu değildir. O an kendiliğinden gelişen durumlarda kullanılır.

I don't have any money. / Hiç param yok.
Don't worry. I will lend you some money. / Meraklanma. Sana biraz borç para veririm. ( vereceğim)

The phone is ringing. / Telefon çalıyor.
I will answer it. / Ben cevaplarım. ( cevaplayacağım)

I have a headache. / Başım ağrıyor.
I will bring you an aspirin. / Sana bir aspirin getiririm. ( getireceğim)

Türkçe çevirisinde '' veririm, cevaplarım, getiririm '' şeklinde yazdık. Ancak anlam gelecek zamandır. Bu İngilizce ve Türkçe' nin dil yapılarından kaynaklanmaktadır. Ve sadece çevirilerde söz konusu olabilir. Onun dışında cümleler yine Gelecek Zaman'dadır. Yani bir farklılık söz konusu değildir.


d ) Eğer bir olayın gerçekleşeceğine ilişkin kuvvetli deliller veya belirtiler söz konusu ise '' be going to '' kullanılır.

There are black clouds. / Kara bulutlar var.
It is going to rain. / Yağmur yağacak.

Look at that man ! He is carrying a lot of boxes and can't see the hole just a few steps ahead. He is going to fall down.
Şu adama bak. Bir sürü kutu taşıyor ve önündeki çukuru göremiyor. O düşecek.


e ) Zaman Zarfları ( Time Expressions ) olarak en belirgin olanları ;

* tomorrow = yarın

* '' next '' ile başlayan ve bir zaman dilimi ile devam eden;

next week = gelecek hafta , next month = gelecek ay, next year = gelecek yıl , next winter = gelecek kış gibi tüm ifadeler,

* '' in '' ile başlayan ve bir zaman dilimi ile devam eden;

in five minutes = beş dakika içinde / sonra ,  in an hour = bir saat içinde / sonra  , in two days = iki gün içinde/ sonra gibi tüm ifadeler,

* ''...........from now '' şeklinde bir zaman dilimi ve '' from now '' şeklinde devam eden;

ten years from now = on yıl sonra ,  three months from now = üç ay sonra   gibi tüm ifadeler.

* '' soon = yakında ''

* Tüm bunların dışında konuşmanın ya da gerçekleştirilen işin durumuna göre şekillenen ve gelecek zamanı  ifade eden bir çok zarf  kullanılabilir.

I will go to the cinema tonight. / Bu akşam sinemaya gideceğim.
My father is going to wash his car today. / Babam bugün arabasını yıkayacak.
I won't eat anything this afternoon. / Bu öğleyin hiçbir şey yemeyeceğim.

Karşılaştırma ve detaylar kısmının ilk kısmı bitti arkadaşlar. İkinci kısımda ise '' Will '' ve '' Be going to '' nun diğer zamanlarda yazılan cümleler ile ilişkilerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda kalıplardan da bahsedeceğim inşallah. Umarım sizin için faydalı bir çalışma olmuştur.


İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/will-shall-be-going-to-karlatrma

Son olarak ise ilgili videomuz aşağıdadır.


2 yorum: