Ders 13-1, Geniş Zaman / Simple Present Tense ''-s'' Eki Yazım Kuralları


Merhaba Arkadaşlar,
Dünkü konumuz olan Simple Present Tense ( Geniş Zaman ) konusunu parçalara böle böle işlemeye devam ediyoruz.Bildiğiniz gibi dünkü yayında olumlu, olumsuz, soru ve cevap yapılarını sadece şekil yönünden inceledik. İngilizce sesli ve sessiz harf değişimlerine son derece duyarlı bir dildir.Dolayısıyla konunun bir diğer yanı olan ''-s '' takısının özelliklerini  yani sessiz harflere bağlı olarak gerçekleşen değişimleri inceleyelim.


Bilindiği üzere ''
He, She, It '' öznelerinde yalın fiile ''-s '' takısı geliyordu. ''plays, makes, comes vb gibi.''
Ancak sonu bazı harflerle biten kelimelerde ''-s'' takısı birtakım değişikliklere sebep olmaktadır. Şöyle ki;

1 ) Sonu ''-ch '', ''-o '', ''-sh '', ''-ss '' ve ''-x '' ile biten fiillerde ''-s '' takısı  '' -es'' şeklinde yazılır.

a.He watches TV every night.

b.Selim goes to school by bus.

c.Selin brushes her teeth before going to bed.

d.Bora misses the school bus every morning.

e.My father fixes his car by himself.

Yukarıdaki fiillerdeki koyu renklerle yazılan ''-es '' eklerine dikkat ediniz.

2 ) Eğer fiilin sonu '' y '' bitip, ''y'' harfinden önce sessiz harf var ise '' y '' düşer ve ''-ies '' olur.
Ancak fiil '' y '' harfi ile bitiyorsa ve '' y '' den önce sesli  bir harf var ise bir değişiklik olmaz. Şöyleki;

a. She fly+s=flies to Ankara every week.
b. Metin play+s = plays football every day.

İlk örnekte ''fly'' fiilindeki ''y ''den önce ''l''sessiz harfli olduğu için ''-ies'' yazıldı.
İkinci örnekte ise ''play '' fiilindeki ''y ''den önce ''a '' sesli harf olduğu için ''-s'' yazıldı.

Örneklemelere devam edecek olursak:  tidy-tidies, try-tries, study-studies  vb.

Lütfen yukarıdaki yazım kurallarına dikkat edelim. Bu konu maalesef kafa karıştırıcı ve yanıltıcı olabiliyor. Aşağıdaki tablo buraya kadar anlatınları özetlemektedir. İncelemenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. En aşağıda da her zamanki gibi bir videomuz var.

2 yorum: