Ders 13-2 Geniş Zaman / Simple Present Tense Frequency Adverbs / Sıklık Zarfları

Frequency Adverbs yani sıklık zarfları ''Simple Present Tense ( Geniş Zaman )'' zarflarıdır. Adında da anlaşılacağı gibi bir eylemin, bir işin ne sıklıkta yapıldığı belirten ifadelerdir.Geniş zamanla alakalı zarfları iki kategoride inceliyoruz.


1.KATEGORİ
 / CATEGORY

Cümlede yeri özne ile fiil arasında olan sıklık zarflarıdır. Yani '' S + sıklık zarfı + Verb'' şeklinde formülüze edebiliriz.Cümlede kullanılma yerleri tablodaki gibidir.Bu zarfların başlıcaları:

always------her zaman
almost always / nearly always --------hemen hemen ( neredeyse )  her zaman
very often -----------çok sık
usually / generally ----------genellikle
often / frequently ------------sık sık
sometimes / occasionally ------------bazen, ara sıra
rarely / seldom -----------ender, nadiren, seyrek
hardly ever / scarcely ever / almost never --------hemen hemen hiç
never -----------hiç bir zaman, asla

Yukarıdaki zarflardan en çok '' always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never '' kullanılmaktadır. Diğer ifadeler pek karşınıza çıkmaz. Tablolaştırılmış haline bakarak sıklık derecelerinin yüzdelerini görebilirsiniz arkadaşlar.Birkaç örneğe şöyle bir göz atalım.

1.Kemal always sings in French. ( Kemal, her zaman Fransızca şarkı söyler. )

2.I sometimes feel bad. ( Ben  bazen kötü hissederim. )

3.Melda usually goes to the cinema. ( Melda, genellikle sinemaya gider.)

4.We never smoke. ( Biz  hiç sigara içmeyiz. )

5.Tom and Sally rarely see each other. ( Tom ve Sally, nadiren birbirleriyle görüşür. )

Şeklinde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Dikkat edilmesi gereken yer ''Özne ile fiil '' arasına gelen sıklık zarfları olduklarıdır.

Şimdi konu hakkında  biraz daha derinleşelim.Önceki derslerden hatırlayacağınız üzere , ''to be ( am ,is,are ) '' da aslında geniş zaman ifadesidir. Evet fiilimiz illa ki gitmek, gelmek gibi bir fiil olmaz zorunda değildir. ''To be'' nin de başlı başına bir fiil olduğunu önceden belirtmiştik. Peki bu zarfların '' to be '' ile kullanımı var mıdır? Tabi ki vardır. Ancak konu başında belirttiğim nerede yazılacağı formülünden biraz farklı olarak. Sıklık zarflarımız ''am, is, are'' dan sonra gelir.Şöyle bir karşılaştırma yapalım:

He always goes to work late.( O her zaman  işe geç gider. )
He is always late for work.   ( O her zaman işe geç kalır. )

Olumsuz cümlelerde ise sıklık zarflarının yeri ise biraz değişmektedir. Madde madde yazacak olursak ;

a. ''always '' daima olumsuzluk eki olan ''not'' tan sonra gelir.

She doesn't always wake up early. ( O her zaman erken kalkmaz. )
I am not always happy. ( Ben her zaman mutlu değilim. )


b. ''frequently, occasionally ve sometimes '' olumsuzluk ekinden önce gelir.

You sometimes don't study your lessons.( Sen bazen (arasıra ) derslerine çalışmazsın. )
Bahar frequently doesn't do her homework.( Bahar, ödevlerini pek sık yapmaz. )
I occasionally don't care about myself. ( Ben genellikle kendim hakkımda pek endişelenmem. )


c. Birinci tekil şahıs olan '' I '' öznesinde yukarıdaki durum geçerli değildir.

I am sometimes not modest about my career. ( Bazen kariyerim hakkında pek alçakgönüllü olamıyorum. )


d. ''usually,often ve generally '' her iki durumda da kullanılır.

We usually don't pay the bills on time. ( Biz genellikle faturaları zamanında ödemeyiz. )
We don't usually pay the bills on time. ( Biz genellikle faturaları zamanında ödemeyiz. )


e.'' never, almost never, hardly ever, seldom, rarely '' zaten olumsuz anlam taşımaktadır. Dolayısıyla olumsuz cümlede kullanılmaz. Sadece olumlu cümlelerde kullanılırlar ancak olumsuz anlam taşırlar. Tıpkı yapıca olumlu anlamca olumsuz cümleler gibi.

He never plays basketball. ( O, hiç basketbol oynamaz. )
You hardly ever go to a dentist. ( Sen nadiren dişçiye gidersin. )
I rarely wear suit. ( Ben nadiren takım elbise giyerim. )


f.Olumlu anlam taşıyan sıklık zarfları ki bunlar ''occasionally , sometimes, often, generally, usually '' cümlede vurguyu artırmak için cümle başında kullanılabilir.Özellikle de '' sometimes ''.

Sometimes Kerim starts to laugh.( Kerim bazen kendi kendine gülmeye başlar. )
Generally the people watch magazine programmes. ( Genellikle insanlar magazin programlarını izler. )


2.KATEGORİ / CATEGORY

Bu kategorideki zarflar en çok cümle sonunda kullanılır.Ancak cümle  başında da kullanılabilirler.Anlamsal olarak bir farklılık söz konusu değildir. Sadece cümle başında yazıldıklarında bu zarflardan sonra virgül (, ) gelir. En belirgin özellikleri birden fazla kelimeden oluşmalarıdır.

Bu zarflar,

''every day, week, weekend, month, year ''
''once a week , twice a week, three times a week, once a month, twice a month, there times a month... ''
''several times a day,a week, a month, a year...''
'' in the morning, in the afternoon, in the night, at night...''

Örneklere bir göz atalım şimdi.

1.I go to the cinema once a week .( Haftada bir kez sinemaya giderim.)
2.You play football three times a month. ( Ayda üç kere futbol oynarsın. )
3.Twice a year, we meet at a cafe. ( Yılda iki kere bir kafede buluşuruz. )  vb cümleler yazmak mümkündür.

İndirme linki: http://www.slideshare.net/alikemal28/sklk-zarflar-konu-anlatm

Arkadaşlar, bu videoya da göz atabilirseniz konu daha da pekişmiş olur.

4 yorum:

  1. kolay gelsin peki bu konuda 's' takısına dikkat edecek miyiz ?

    YanıtlaSil
  2. Tabiki..Bu yayında bahsedilen zarfların hiçbiri cümlenin yapısını etkilemez. Zarfların yapısında binlerce '' s '' olsa dahi fiile gelmesi gereken '' s '' mutlaka yazılmalıdır. Umarım sorunuzun tam cevabını vermişimdir.

    YanıtlaSil
  3. Simdi tamamen konuyu ele aldigimi dusunuyorum. Tesekkurler...

    YanıtlaSil