Ders 27, Adjectives / Sıfatlar Temel Konu Anlatımı 1

Gramer / Dilbilgisi konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda İngilizce ile ilgilendiğiniz sürece her daim karşınıza çıkacak olan  " Adjectives / Sıfatlar " var. En temel düzeyden başlamak üzere seviye seviye üst kademelere kadar parça parça konuyu ele alacağız inşallah. Bu yayında en temel açıklamaların ardından işinize yaracağını düşündüğüm sıfatları derlediğim ve oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan " The List of Adjectives / Sıfatlar Tablosu " sizleri beklemektedir. Zaman kaybetmeden hemen konuyu incelemeye koyulalım.


Bilindiği üzere kendisinden sonra gelen ismi tanımlayan sözcüğe sıfat denir. İngilizce' de de durum farklı değil:) Aynı şekilde İngilizce' de kendisinden sonra gelen isimleri niteleyen-tanımlayan sözcüklere " adjective -sıfat " diyoruz. Onların sıfat tanımı ile bizim sıfat tanımı arasında bir fark yok. 

blue sky = mavi gökyüzü,  red pen = kırmızı kalem,  new shoes = yeni ayakkabılar

expensive car = pahalı araba,  big house = büyük ev,  beautiful girl = güzel kız  vs.....

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi " Adjectives - Sıfatlar " kendilerinden sonra yazılan isimlerin belli bir özelliğini vurgulamıştır.

Bir sıfat ile bir isim yan yana geldiğinde otomatikman bir sıfat tamlaması oluşur. Yani hemen üstte yazılan örneklerin hepsi birer sıfat tamlamasıdır. Eğer bir sıfat sayılabilir tekil isim ile kullanılır ise " bir " anlamını vermek için tamlamanın başına " a / an " yazılması gerekir. " a / an " yazım kuralları için  buraya tıklayarak konu anlatımına gidip inceleyebilirsiniz. 

a nice dress = güzel bir elbise 
an old man = yaşlı bir adam 

Ancak sıfattan sonra sayılamayan veya sayılabilir çoğul bir isim gelir ise " a / an " kullanılmaz.

a hard work - hard work = zor
an expensive shoes - expensive shoes = pahalı ayakkabılar
a yellow cars - yellow cars = sarı arabalar

Fakat sayılamayan veya çoğul isimlerin kullanıldığı sıfat tamlamalarında uygun olan " Quantifiers "lar kullanılabilir. Aynı şekilde buraya tıklayarak o konu hakkında da inceleme yapabilirsiniz arkadaşlar.

a lot of / lots of hard work = bir çok zor iş 
some expensive shoes  = bir kaç pahalı araba 
a few yellow cars = bir kaç sarı araba 

Buraya kadar " Adjectives / Sıfatlar " hakkında bilinmesi gereken en temel noktalara değindik. Konunun bu aşamasında bol bol örnek verilmesi daha uygun olurdu. Fakat hangilerinin daha çok işinize yarayacağını bilmediğim ve sınırsız örnek olasılığından ötürü ben de seçebildiğim kadar karşınıza çıkma olasılığı diğerlerine göre kat ve kat daha fazla olan sıfatları Türkçe anlamları ile beraber geniş bir tabloda topladım. Bu şekilde sizin için daha yararlı olacağına inanıyorum. Sıfatlar soldan sağa doğru alfabetik olarak sıralanmıştır.
The List of Adjectives / Sıfatlar Tablosu 

A
abiding
kalıcı, baki
abundant
bol, verimli
acceptable
kabul edilir
accessible
erişebilinir
accidental
tesadüfi
accurate
tam, kesin
acoustic
akuistik
adhesive
yapışkan
adventurous
maceralı
aggressive
saldırgan
agreeable
kabul edilir
ahead
önde, önceki
alive
canlı
amazing
harika
ambitious
hırslı
ancient
eski
angry
kızgın
anxious
meraklı
arrogant
kibirli
attractive
çekici
average
ortalama
awake
uyanık
awesome
muhteşem
awful
kötü, berbat
B
bad
kötü
beautiful
güzel
beneficial
faydalı
better
daha iyi
big
büyük
bizarre
tuhaf
black
siyah
bloody
kanlı
blue
mavi
boiling
kaynar
boring
sıkıcı
brave
cesur
bright
parlak
brown
kahverengi
busy
meşgul
C
calm
sakin
careful
dikkatli
careless
dikkatsiz
certain
kesin, net
charming
çekici
cheap
ucuz
cheerful
neşeli
chemical
kimyasal
chief
baş, esas
chubby
tombul
chunky
bodur
classy
zarif
clean
temiz
clear
temiz, net
clever
akıllı
cloudy
bulutlu
coherent
uyumlu
cold
soğuk
colorful
renkli
comfortable
rahat
common
yaygın
complete
tam, eksiksiz
complex
karışık
confused
şaşkın
cool
serin
cooperative
yardımcı
courageous
cesur
crabby
aksi
crazy
çılgın
crowded
kalabalık
curious
meraklı
curly
kıvırcık
cute
sevimli, tatlı
D
daily
günlük
dangerous
tehlikeli
dark
koyu,karanlık
dazzling
büyüleyici
dear
sevgili
deep
derin
delicate
narin
delicious
lezzetli
delightful
leziz, enfes
dependent
bağımlı
different
farklı
difficult
zor
dirty
kirli, pis
dizzy
sersem
dry
kuru
E
eager
istekli
early
erken
easy
kolay
economic
ekonomik
educated
eğitimli
efficient
etkili
elastic
esnek
elegant
şık, zarif
elite
elit, seçkin
embarrassed
utanmış
empty
boş
encouraging
ümit verici
energetic
enerjik
enormous
büyük, çok
entertaining
eğlenceli
enthusiastic
coşkulu
envious
kıskanç
equal
eşit, denk
excellent
harika
excited
meraklı
exciting
ilginç
exclusive
özel
exotic
egzotik
expensive
pahalı
F
fabulous
inanılmaz
faint
baygın
faithful
sadık
false
yanlış
familiar
benzer, eş
famous
ünlü
fancy
süslü
fantastic
fantastik
far
uzak, ırak
fascinated
büyülenmiş
fat
şişman
fearful
korkunç
fearless
korkusuz
female
kadın ( sal )
fertile
verimli
few
az, çok az
filthy
pis, kirli
fine
iyi, hoş
first
ilk
flat
düz
flawless
kusursuz
foolish
aptalca
fragile
kırılgan
free
özgür, boş
freezing
dondurucu
frequent
sık
fresh
taze, yeni
friendly
arkadaşça
full
tam, eksiksiz
functional
işlevsel
funny
eğlenceli
furry
kürklü
fuzzy
kabarık
G
gainful
karlı
general
genel
gentle
kibar
giant
büyük
gigantic
kocaman
glamorous
göz alıcı
glorious
muhteşem
glossy
gösterişli
good
iyi
gorgeous
cömert
graceful
zarif
grateful
minnettar
gray
gri
greasy
kaygan
great
harika
greedy
açgözlü
grumpy
huysuz
gullible
saf
H
habitual
sürekli
half
yarım
handsome
yakışıklı
happy
mutlu
hard
zor
hateful
iğrenç
healthy
sağlıklı
heavy
ağır
helpful
yardımsever
historical
tarihi
homeless
evsiz
honorable
şerefli
horrible
korkunç
hot
sıcak
huge
büyük
humorous
komik
hungry
hurt
kırık
I
icy
buzlu
ignorant
cahil
ill
hasta
illegal
usulsüz
imaginary
hayali
immense
muazzam
impolite
kaba
important
önemli
impossible
imkansız
industrious
çalışkan
incredible
harika
innocent
masum
intelligent
zeki
interesting
ilginç
internal
dahili
J
jazzy
parlak
jealous
kıskanç
jolly
neşe verici
joyous
şen
juicy
sulu
jumbled
düzensiz
K
keen
istekli
kind
kibar
kindhearted
iyi kalpli
knotty
boğumlu
knowing
bilgili
known
bilinen
L
lacking
eksik
lame
topal
large
büyük
last
sonuncu
late
geç
laughable
komik
lazy
tembel
lean
cılız
left
solak
legal
yasal
lethal
öldürücü
light
hafif
literate
aydın
little
az
lively
canlı
lonely
yalnız
long
uzun
long-term
uzun vadeli
loose
gevşek
loud
sesli
loutish
hantal
lovely
sevimli
low
düşük
lucky
şanslı
lumpy
yumrulu
lush
sulu
luxuriant
süslü
M
magical
büyülü
magnificent
muhteşem
majestic
görkemli
male
erkek
malicious
kötü niyetli
many
birçok
marked
işaretli
massive
iri
married
evli
marvelous
muhteşem
materialistic
materyalist
mature
olgun
medical
tıbbi
melted
erimiş
merciful
merhametli
mere
yalnız
messy
dağınık
mighty
güçlü
military
askeri
milky
sütlü
mindless
akılsız
minor
küçük
misty
puslu
mixed
karışık
moaning
sızlanan
modern
modern
momentous
mühim
mountainous
dağlık
mushy
duygusal
mysterious
gizemli
N
naive
naif
nappy
tüylü
narrow
dar
nasty
pis
natural
doğal
naughty
yaramaz
near
yakın
nebulous
bulanık
necessary
gerekli
nervous
gergin
new
yeni
next
gelecek
nice
güzel
nippy
çevik
noiseless
sessiz
noisy
gürültülü
nonstop
durmadan
normal
normal
nostalgic
nostaljik
null
boş
nutritious
besleyici
O
obedient
itaatkar
obese
obez
observant
dikkatli
oceanic
okyanus
odd
tuhaf
old
yaşlı
old-fashioned
eski moda
open
açık
opposite
zıt
optimal
optimum
ordinary
sıradan
organic
organik
outgoing
sosyal
outstanding
sıra dışı
overrated
abartılmış
P
painful
ağrılı
pale
uçuk
panoramic
kuşbakışı
past
geçmiş
pastoral
kırsal
peaceful
huzurlu
perfect
mükemmel
periodic
periyodik
permissible
izin verilebilir
perpetual
sürekli
petite
minyon
physical
fiziksel
pink
pembe
plastic
plastik
pleasant
hoş
polite
kibar
political
siyasi
poor
fakir
possible
mümkün
powerful
güçlü
precious
değerli
premium
seçkin
pretty
hoş
previous
önceki
private
özel
probable
muhtemel
productive
üretken
protective
koruyucu
proud
gururlu
puffy
kabarık
Q
quick
hızlı
quiet
sessiz
quizzical
tuhaf
R
racial
ırksal
rainy
yağmurlu
rapid
hızlı
rare
nadir
ready
hazır
real
gerçek
receptive
alıcı
redundant
gereksiz
reflective
yansıtıcı
regular
düzenli
remarkable
dikkat çeker
responsible
sorumlu
rich
zengin
right
sağ, doğru
rigid
sert
romantic
romantik
roomy
ferah
rotten
çürümüş
rough
sert, kaba
round
yuvarlak
royal
kraliyet
rude
kaba
rural
kırsal
ruthless
acımasız
S
sad
üzgün
safe
güvenli
salty
tuzlu
same
aynı, eş
satisfying
tatmin edici
savory
tadı güzel
scandalous
rezil
scarce
nadir
scared
korkmuş
scary
ürkütücü
scientific
bilimsel
second
ikinci
second-hand
ikinci el
secret
sır
selective
seçici
selfish
bencil
separate
ayrı
serious
ciddi
shaggy
tüylü, yünlü
sharp
keskin
shiny
parlak
shocking
şok edici
short
kısa
shy
utangaç
sick
hasta
silent
sessiz
silky
ipeksi
silly
aptal
simple
basit
sincere
samimi
skillful
yetenekli
skinny
zayıf
sleepy
uykulu
slim
zayıf
slippery
kaygan
sloppy
özensiz
slow
yavaş
small
küçük
smart
zeki
smoggy
sisli
smooth
düz
sneaky
sinsi
snotty
sümüklü
soft
yumuşak
solid
katı, sert
sophisticated
karmaşık
sore
ağrılı
sparkling
parlayan
special
özel
spectacular
muhteşem
spicy
baharatlı
spiritual
ruhsal
splendid
görkemli
spooky
ürkütücü
spotless
lekesiz
spotty
sivilceli
steady
sürekli
sticky
yapışkan
stimulating
uyarıcı
stingy
cimri
stormy
fırtınalı
straight
düz, normal
strange
tuhaf
strong
güçlü
stupid
aptal
subsequent
sonraki
successful
başarılı
sudden
ani, apansız
super
süper
superb
süper
superficial
yüzeysel
supreme
yüce
sweet
tatlı
swift
hızlı
synonymous
eş anlamlı
T
talented
yetenekli
tall
uzun
tangible
somut
tasteful
lezzetli
tasteless
lezzetsiz
tasty
lezzetli
tearful
sıkıcı
tedious
ağlamaklı
teeny
ufacık
temporary
geçici
tender
gergin
tense
gergin
terrible
korkunç
terrific
korkunç
testy
asabi
thankful
minnettar
thick
kalın
thin
ince
thinkable
düşünülebilir
thirsty
susamış
thoughtful
düşünceli
threatening
tehdit
tidy
düzenli
tight
sıkı
tiny
küçük
tired
yorgun
tough
sert
tremendous
muazzam
true
gerçek
typical
tipik
U
ugly
çirkin
ultra
aşırı
uncovered
açık
unhealthy
sağlıksız
unique
benzersiz
unknown
bilinmeyen
unsuitable
uygunsuz
untidy
düzensiz
unusual
sıra dışı
upbeat
iyimser
upset
üzgün
uptight
gergin
useful
yararlı
useless
işe yaramaz
utter
kesin
V
vacuous
anlamsız
vague
belirsiz
valuable
değerli
various
çeşitli
vast
geniş
vengeful
kinci
victorious
muzaffer
vigorous
kuvvetli
violent
şiddet
violet
eflatun
vivacious
capcanlı
voiceless
sessiz
volatile
uçucu
voracious
obur
vulgar
kaba
W
wacky
tuhaf
waggish
şakacı
wakeful
uyanık
wanting
muhtaç
warm
ılık
wary
dikkatli
wasteful
savurgan
weak
zayıf
wealthy
zengin
well-made
iyi yapılmış
well-off
zengin
wet
ıslak
whispering
söylenti
whole
tam
wicked
kötü
wide
geniş
wide-eyed
gözü açık
wiggly
kıvrak
wild
vahşi
willing
istekli
windy
rüzgarlı
wise
zeki
wistful
düşünceli
witty
esprili
wonderful
harika
wooden
ahşap
woozy
sersem
worried
endişeli
worthless
değersiz
wrong
yanlış
Y - Z
yielding
gevşek
young
genç
yummy
nefis
zealous
gayretli
zippy
enerjik
zonked
fitil gibi

 Son olarak ise her zamanki gibi konu ile ilgili eğlenceli bir video var. Keyifli seyirler.


8 yorum:

 1. :-) Evet yine Ali hoca, yine harika bir konu ve yine kocaman bir emek. Tesekkurler Ali hocam...

  YanıtlaSil
 2. Hocam emeğinize sağlık. Her zamanki gibi mükemmel. Hocam bir de comparatives and superlatives anlatırmısınız.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Evet dediğiniz konu sırada bekliyor. Ancak bu aralar kendi siteme girmek için bile zar zor zaman bulabiliyorum. Konunun taslağı hazır edit edilmeyi bekliyor. İnşAllah en kısa sürede yayınlayabilirim. Saygılarımla..

   Sil
 3. Tebrik eder,devamını beklerim.

  YanıtlaSil
 4. Allah razı olsun hocam çok güzel ve ayrıntılı olmuş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rica ve teşekkür ederim. Saygılarımızla..

   Sil