Alıştırma 14-11, Simple Present Tense / Geniş Zaman

Simple Present Tense / Geniş Zaman ile ilgili bir diğer alıştırma daha. Bu yayında size verilen cümleleri parantez içinde verilen özne veya zamirlere uygun olacak şekilde tekrardan çekimleyip yazmanız gerekiyor. Kolay gelsin.

Cümleleri parantez içinde verilen özne veya zamirler ile gerekli değişiklikleri yaparak örnekte olduğu gibi tekrardan yazınız. ( Rewrite the sentences with the subjects or subject pronouns given in the   parenthesis by making necessary changes as in the example. ) 

I watch TV at nights. ( He )
He watches TV at nights.  
 
1.
He likes the cats. ( You )
2.
She reads books in spare times. ( They )
3.
The doctors help the patients. ( Sevgi )
4.
My mom drinks a cup of coffee in the morning. ( I )
5.
Sam goes to the cinema once a week. ( Suat and Fevzi )
6.
He is the best student in the class. ( You )
7.
Aysel is always late. ( We )
8.
Selim wears gloves in winter. ( The children )
9.
The trains leave at 8:00 p.m here. ( The bus )
10.
We wash the car at weekends. ( Tolga )

2 yorum: