Ders 26, If Clauses - Conditional Sentences / Koşul - Şart Cümleleri Genel Bakış

Bu yayında, İngilizce Gramer konularının mihenk taşlarından olan bir konuyu ele alacağız arkadaşlar. Konumuz '' If Clauses / Conditional Sentences ''. Yine son derece geniş olan konunun tamamını parçalara bölerek inceleyeceğiz. Bu yayında bu cümle yapılarına genel bir açı ile bakıp, bir anlamda giriş yapacağız.

'' If Clause / Conditional Sentence ''  Türkçe karşılık olarak '' Şart - Koşul cümlesi '' demektir. Yani bir işin yapılmasının bir diğer işin yapılmasına bağlı olduğu durumlarda kullanılır. Türkçe' deki şart - koşul cümlesi bilindiği üzere fiile gelen, dolayısıyla da yardımcı / yan cümlede kullanılan '' -se / -sa '' eki ile yapılır.

( Eğer ) Ders çalışırsa sınavı geçer.
( Eğer ) Hemen işe başlarsa çabucak bitirebilir.
( Eğer ) Dişlerini fırçalarsan çürümez.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılan '' -se / -sa '' eklerine dikkat edelim. Bu ekler cümleye şart - koşul anlamı katmaktadır. Ve bu cümlelere, gelen bu eklerden ötürü yan cümlecik denilmektedir. İşte bu noktada Türkçe ve İngilizce hemen hemen birebir örtüşmektedir. Bu yapının İngilizce'deki karşılığı '' if '' dir ve '' if '' in olduğu cümle de yan cümlecik veya koşul cümlesi olmaktadır. '' If '' li cümlelerin çevirisi yapılırken cümlede '' Eğer '' kullanılması ise isteğe bağlıdır. Kullanılsa da olur, kullanılmasa da.

Bir  '' If Clause / Şart - Koşul Cümlesi ''  ve bu cümleye bağlı olarak şekillenen bir de '' Main Clause / Ana Cümle '' vardır. Toplamda iki cümleden oluşan bir yapıdır. Cümle ister '' If Clause / Şart - Koşul Cümlesi '' ile , isterse '' Main Clause / Ana Cümle '' ile başlasın, anlamsal açıdan fark eden bir şey yoktur. Ancak '' If clause / Şart - Koşul Cümlesi '' cümle başında yer alırsa '' Main Clause /Temel Cümle '' ye geçerken virgül kullanılır. Aşağıdaki örnekleri bu açıdan inceleyelim.Örneklerde görüldüğü gibi '' Main Clause / Ana Cümle '' cümle başında olduğu zaman virgül ( ) kullanılmaz. Ancak " ( If ) Conditional Sentence / Koşul - Şart Cümlesi " cümle başına gelirse virgül   ( , ) yazılır. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Anlam açısından iki farklı yazılış da aynıdır. Aralarında bir fark yok yoktur. 
Bu giriş sayılabilecek bilgilerin ardından konuyu biraz daha netliğe kavuşturalım arkadaşlar. Aşağıdaki tablo en genel hatları ile konuyu bize özetlemektedir.
Tablodaki madde madde verilen kısımlar nedir, ne işe yarar, hangi anlamlara gelir gibi soruların cevabına gelince;

Bu konu üç ana başlık altında incelenir:

a. Type 1 : True in the present of future / Günümüzdeki veya Gelecekteki Kesin, Olması Muhtemel Durum

Bu yapının aynı anlama gelen birden fazla ismi vardır. Bunlar:

Conditional Sentences Type 1
The First Conditional
The Probable Conditional or Future Possibility


If the weather is nice, we usually have a picnic. / Hava güzel olursa genellikle piknik yaparız.

( Geniş Zaman kapsamında yapılan bir işten bahsediliyor. Havanın güzel olduğu zamanlarda genellikle pikniğe gidildiği ifade edilmektedir. )


If the weather is nice tomorrow, we will have a picnic. / Yarın hava güzel olursa piknik yapacağız.

( Havanın güzel olmasına bağlı olarak gelecekte yapılmak istenen bir işten bahsediliyor. )


b. Type 2 : Untrue in the present or future / Günümüzdeki veya Gelecekteki Gerçek Olmayan, Hayali Durum

Yine aynı şekilde bu yapının da aynı anlama birden fazla ismi vardır.

Conditional Sentences Type 2
The Second Conditional
The Improbable ( Imaginary ) Conditional or Present Unreal

* If she had enough time, she would help you. / Eğer yeterli zamanı olsaydı sana yardım ederdi.

( Konuşma anında belirtilen, hayali, gerçek olmayan bir durumdan bahsediliyor. Bu sözü söyleyen kişinin
şuan itibari ile yeterli zamanı yok. ) 


* If I were you, I could earn more money. / Eğer senin yerinde olsaydım daha fazla para kazanabilirdim.

( Kişinin, başka birisinin yerinde olması durumunda daha fazla para kazanabileceği ifade edilmektedir. Şuan için günümüzde cümlede belirtilen durumun tam tersi söz konusudur. Yani kişi, bahsettiği kişinin yerinde değildir ve dolayısıyla da daha fazla para kazanma şansı yoktur. Yani hayali, gerçek olmayan bir durum söz konusudur. ) 


c. Type 3 : Untrue in the past / Gerçmişteki Gerçek Olmayan, Hayali Durum

Diğerlerinde olduğu gibi bu yapının da birden fazla ismi vardır.

Conditional Sentences Type 3
The Third Conditional
The Impossible Conditional or Past Unreal


If I had studied hard, I would have passed the exam./ Eğer çok çalışmış olsaydım sınavı geçecektim.

( Kişinin, geçmişte yapmamış olduğu ve buna bağlı olarak da gerçekleşmeyen bir durum söz konusu. Yani geçmişte kişi ders çalışmamış, dolayısıyla da sınavdan kalmış. Geçmişe yönelik bu durumun tersi olarak ders çalışmış olması, bunun sonucunda da sınavı geçebileceği belirtilmektedir. Ancak gerçekte kişi ders çalışmamış ve sınavdan da geçememiştir. ) 


If you had driven carefully, you wouldn't have had an accident. / Eğer daha dikkatli kullansaydın, kaza yapmazdın.

( Kişinin geçmişte dikkatsiz araba kullanması sonucu kaza yaptığı belirtilmektedir. Geçmişe yönelik olarak bu durumun tersi, hayali olarak daha dikkatli olunması sonucunda kazanın olmayacağı anlamı çıkmaktadır. Fakat olay geçmişte olup bitmiştir ve değiştirmek adına yapılabilecek bir şey yoktur. ) 


Evet arkadaşlar, bu giriş mahiyetindeki yayından sonra tüm yapıları sırasıyla elimden geldiği kadar detaylı
olarak ele alacağım inşallah. Hemen bir sonraki yayında '' Type 1 '' konusunu görebilirsiniz.

İndirme linki:  http://www.slideshare.net/alikemal28/if-clauses-35803521

1 yorum: