Ders 26-6 , Omitting If / If li Devrik Cümleler

'' If Clauses / Koşul - Şart Cümleleri '' konusunun detaylarını incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer '' Omitting If '' adını verdiğimiz '' If Devrik Cümleleri '' ele alacağız. Sık olarak kullanılmasa da karşınıza çıkacak olan bu konunun bilinmesi sizi yabancı dil yeterliliğinde bir adım önde tutar. Konu anlatımı hemen aşağıdadır.
Koşul - Şart Cümlelerinde '' If '' kullanmadan devrik cümle yapabiliriz. Bunun için '' auxiliary verb '' adını verdiğimiz '' yardımcı fiil '' i özne ile yer değiştirerek cümle başına getiririz. Olumsuz cümlede ise '' not '' özneden sonra yazılır. Bu şekildeki devrik cümleler ikinci bölümde de yer alabilir. Fakat cümle başında yazılması daha çok tercih edilir. Aşağıdaki genel tabloya hep beraber bir göz atalım.

a) Type 1

Bu yapıyı devrik yapmak için '' Should + Subject / Özne + Verb / Fiil  '' şeklinde yazabiliriz. Yani cümle başına '' If '' yerine '' Should '' yazılır. Sonrası yine aynı şekilde ve sırada yazılır. '' Should '' tıpkı '' If '' in cümle ortasında kullanıldığı gibi cümle ortasında da yazılabilir. Ancak dediğimiz gibi cümle başındaki kullanımı daha yaygındır. Olumsuz cümlede ise özneden sonra '' not '' eki getirilir.

If you need any help, you can call me.
Should you need any help, you can call me.
You can call me should you need any help.
( Eğer ) yardıma ihtiyacın olursa beni arayabilirsin.

If he studies hard, he will pass the exam.
Should he study hard, he will pass the exam.
He will pass the exam should he study hard.
( Eğer ) çok çalışırsa sınavı geçecek.

If you don't pay your bills in time, you may get into trouble.
Should you not pay your bills in time, you may get into trouble.
You may get into trouble should you not pay your bills in time.
( Eğer ) faturalarını zamanında ödemezsen sıkıntı yaşayabilirsin.

If Selin comes here, we will go to the cinema together.
Should Selin come here, we will go to the cinema together.
We will go to the cinema should Selin come here.
( Eğer ) Selin buraya gelirse beraber sinemaya gideceğiz.

If you want a friend, don't hesitate to call me.
Should you want a friend, don't hesitate to call me.
Don't hesitate to call me should you want a friend.
( Eğer ) bir arkadaş istersen beni aramaktan çekinme.


b) Type 2 

Bu yapıyı devrik yapmak içinse '' If  '' yerine '' were '' yazılır. Ancak böyle bir durumda iki seçenek söz konusudur. Yani;

* '' Be '' fiili için '' Were + Subject '' yazılır.
* Diğer fiiller içinse '' Were + Subject / Özne + to Verb / Fiil '' yazılır.

Yine '' Were '' ile yazılan devrik cümle, cümle ortasında da olabilir, fakat cümle başındaki kullanımı daha yaygındır. Olumsuz cümlede ise de özneden sonra '' not '' eki gelir. 

If I were you, I wouldn't think in this way about him.
Were I you, I wouldn't think in this way about him.
I wouldn't think in this way about him were I you.
( Eğer ) senin yerinde olsam onun hakkında böyle düşünmezdim.

If you were here, we would be happy.
Were you here, we would be happy.
We would be happy were you here.
( Eğer ) burada olsaydın mutlu olurduk.

If he weren't ill today, he could join us.
Were he not ill today, he could join us.
He could join us were he not ill today.
( Eğer ) bugün hasta olmasaydı bize katılabilirdi.

If I read this book, I would recommend it to you.
Were I to read this book, I would recommend it to you.
I would recommend it to you were I to read it.
( Eğer ) bu kitabı okusaydım sana tavsiye ederdim.

If I had a lot of money, I would travel around the world.
Were I to have a lot of money, I would travel around the world.
I would travel around the world were I to have a lot of money.
( Eğer ) çok param olsaydı dünyayı dolaşırdım.

If the farmers worked hard, they would finish the work earlier.
Were the farmers to work hard, they would finish the work earlier.
They would finish the work earlier were the farmers to work hard.
( Eğer ) çiftçiler çok çalışsaydı işi daha erken bitirirlerdi.

If our family didn't live in Istanbul, we would be less stressed.
Were our family not to live in Istanbul, we would be less stressed.
We would be less stressed were our family not to live in Istanbul.
( Eğer ) ailem İstanbul'da yaşamıyor olsaydı daha az stresli olurdu.

* '' Type 2 '' de Passive / Edilgen cümleleri devrik yaparken '' Were + Subject / Özne + to be done '' şeklinde yazmamız gerekir. Ancak informal İngilizce'de '' Were + Subject / Özne + done '' şeklinde de ifade edebiliriz.

If she were taken to the hospital immediately, she could stay alive.

Were she to be taken to the hospital immediately, she could stay alive.
Were she taken to the hospital immediately, she could stay alive.

She could stay alive were she to be taken to the hospital.
She could stay alive were she taken to the hospital.

( Eğer ) acilen hastaneye götürülseydi hayatta kalabilirdi.


Type 3

Bu yapıyı devrik yapmak için '' Had + Subject + Verb3 / Fiil3 '' şeklinde yazmamız gerekir. Önceki yapılarda olduğu gibi '' Had '' li cümle cümle ortasında yer alabilir ancak cümle başındaki kullanımı daha yaygındır. Son olarak ise de olumsuz cümlede özneden sonra '' not '' ekini getiririz.  

If you had been more careful, you wouldn't have fallen down.
Had you been more careful, you wouldn't have fallen down.
You wouldn't have fallen down had you been more careful.
( Eğer ) daha dikkatli olsaydın düşmezdin.

If he had bought a present for their wedding anniversary, they wouldn't have had a quarrel.
Had he bought a present for their wedding anniversary, they wouldn't have had a quarrel.
They wouldn't have had a quarrel had he bought a present for their wedding anniversary.
( Eğer ) evlilik yıl dönümleri için bir hediye alsaydı tartışmazlardı.

If I had known you were in hospital, I would have visited you there.
Had I known you were in hospital, I would have visited you there.
I would have visited you there had I known you were in hospital.
( Eğer ) hastanede olduğunu bilseydim seni orada ziyaret edecektim.

If the little child hadn't driven me crazy, I wouldn't have hit him.
Had the little child not driven me crazy, I wouldn't have hit him.
I wouldn't have hit him had the little child not driven me crazy.
( Eğer ) küçük çocuk beni çıldırtmasaydı ona vurmayacaktım.

İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/omitting-if

Son olarak yine konu ile ilgili bir video mevcut. Keyifli seyirler..

2 yorum:

  1. Bu konuyu da her zaman ki gibi muhteşem hazırlayıp sunmuşsunuz....thank you teacher...:)

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Glad to hear that. I appreciate if you like it...

      Sil