Ders 26-4, If Clauses Diğer Zaman Kombinasyonları / Other Tense Combinations

'' If Clauses / Koşul - Şart Cümleleri '' ni tüm yönleri ile incelemeye devam ediyoruz. Bu yayında önceki yayındalarda anlatılan '' Type 1-2-3 '' ten ayrı olarak '' Other Tense Combinations '' diye adlandırdığımız '' Diğer Zaman Kombinasyonları '' nı incelemeye çalışacağız. Yani temel olarak bugüne kadar anlatılanlardan farklı olarak kullanılabilen zamanlardan bahsedeceğiz. Zaman kaybetmeden konuyu incelemeye geçelim. 


1) İngilizce'de '' Type 1-2-3 '' deki kurallara uymayan '' If '' li cümleler vardır. Yapısal olarak '' If '' le kurulmalarına rağmen bir koşul - şart anlamı taşımazlar fakat  Türkçe' deki '' mademki .... '' anlamına gelirler. Aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde formülüze edebileceğimiz yapılar ve kombinasyonlar söz konusudur.

Fakat yukarıdaki formülün haricinde pek çok zaman farklı şekillerde kullanılabilir. Tabloda belirtilenler en yaygın olanlardır. Bu noktada en önemli kriter anlamsal olarak cümlelerin birbirleri ile uyumlu olmasıdır.


If you wanted to travel alone, why did you want me to join ? 
Mademki yalnız seyahat etmek istiyordun neden benden katılmamı istedin?
( Simple Past Tense + Simple Past Tense )

If they decided to have a picnic at the last weekend, why didn't they make necessary preparations?
Mademki geçen hafta sonu piknik yapmaya karar verdiler neden gerekli hazırlıkları yapmadılar ?
( Simple Past Tense + Simple Past Tense )


If you ordered a pair of shoes three days ago, they should be delivered today or tomorrow.
Mademki üç gün önce bir çift ayakkabı sipariş ettin bugün veya yarın teslim edilmiş olması gerekir.
( Simple Past Tense + Modal )

If you finished your project in two days, you must be hardworking.
Mademki iki gün içinde projeni bitirdin çok çalışkan olmalısın.
( Simple Past Tense + Modal )


If she is going to get married next week, why didn't she invite me?
Mademki gelecek hafta evlenecek neden beni davet etmedi?
( Be going to Future Tense + Simple Past Tense )

If the children are going to go to the cinema, did they persuade their parents?
Mademki çocuklar sinemaya gidecekler anne babalarını ikna ettiler mi?
( Be going to Future Tense + Simple Past Tense )


If Tom and Sally haven't boarded a flight so far, they must have changed their minds.
Mademki şu ana kadar Tom ve Sally bir uçak bileti ayırtmadılar fikilerini değiştirmiş olmalılar.
( Present Perfect Tense + Modal Past Participle )

If you haven't finished reading this book, you couldn't have had enough time to read.
Mademki bu kitabı okumayı bitiremedin bunun için zamanın olmamış olmalı.
( Present Perfect Tense + Modal Past Participle )


2) '' If .....will / would.... '' yapısı bir ricada bulunurken veya isteklilik belirtirken kullanılabilir. Anlam
'' Future Tense / Gelecek Zaman '' değildir. Lütfen bu noktaya dikkat edelim.

If you would help me, I 'd be really happy.
( Eğer - Rica etsem ) yardım edersen çok mutlu olurum.
( Request - Rica Anlamı )

If you will come with me, I will do whatever I can do for you.
( Eğer - İsterim ki ) benimle gelirsen senin için yapabileceğim her şeyi yapacağım.
( Willingness - İsteklilik Anlamı )

Umarım bu çalışma sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu yanındakileri bilgileri edinmeniz sizi diğer dil öğrenen veya bilen kişilere göre bir adım daha önde tutar.

İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/other-tense-combinations-in-if

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder