Ders 24-1, The Kullanımları 2 / Usages of The 2

Evet arkadaşlar, bir önceki yayında başladığımız '' The '' konusuna devam ediyoruz. Bu yayında, bir önceki yayında anlatılanlara göre nispeten daha az kullanılan ama yine de karşınıza oldukça fazla çıkacak olan hususlara değineceğim inşallah. Lafı uzatmadan hemen incelememize geçelim.

The Kullanımları / Usages of The 

1. '' Breakfast, lunch, dinner '' ile '' the '' kullanılmaz.

They have the breakfast at 8.
Saat sekizde kahvaltı yaparlar.

He is having the lunch now.
Şuan öğle yemeğini yiyiyor.

I bought some meat for the dinner.
Akşam yemeği için biraz et aldım.

Ancak spesifik olarak '' anlamı veya context '' i vurgulamak için '' a / an '' ile özel durumlarda kullanılabilir. Fakat bu kullanım belli şartlar altında mümkündür.

I had a dinner with my wife at a famous restaurant.
Eşimle ben ünlü bir lokantada bir akşam yemeği yedik.

* '' Meal '' ile '' a '' kullanılır. Fakat spesifik anlamda '' the '' ile birlikte kullanılabilir.

After working long hours, we had a meal together.
Uzun çalışma saatlerinin ardından, beraber bir yemek yedik.

We haven't seen her since the meal we had last month.
Geçen ay beraber yediğimiz yemekten beri onu görmedik.


2. '' East, West, North, South '' gibi yön bildiren kelimelerle '' the '' kullanılır. Fakat bunların sıfat biçimleri '' eastern, western, northen, southern vb..'' ile '' the '' kullanılmaz.

The west of Turkey is warmer that the east of Turkey.
Türkiye'nin batısı, Türkiye'nin doğusundan daha sıcaktır.

The north of the world is called North Pole.
Dünyanın kuzeyi Kuzey Kutbu olarak adlandırılır.

The south of the country is rainy.
Ülkenin güneyi yağışlı.

Western Turkey is hotter than Eastern Turkey.
Batı Türkiye, Doğu Türkiye'den daha sıcaktır.

Northern America is different from Southern America.
Kuzey Amerika, Güney Amerika'dan farklıdır.

Southern Africa isn't developed as much as Northern Africa .
Güney Afrika, Kuzey Afrika kadar gelişmiş değildir.


3.'' The middle of, the end of, the beginning of , the bottom of, the top of '' , '' the '' ile kullanılan yaygın ifadelerdendir.

In the middle of the room there is a table.
Odanın ortasında bir masa var.

At the end of the film, there was an amazing scene.
Filmin sonunda harika bir sahne vardı.

The beginning of the book starts with a sentence; '' Civilization rose up in east.''
Kitabın başlangıcı '' Medeniyet doğudan doğmuştur ''şeklinde bir cümle ile başlıyor.

The bottom of the bottle is made up from a special glass.
Şişenin altı özel bir camdan yapılmıştır.

Sezen Aksu is at the top of the list.
Sezen Aksu listenin en başında.


4. '' The '' Superlatives ile yani sıfatların en üstün dereceleri ile kullanılır.

Who is the tallest girl in the class?
Sınıftaki en uzun kız kim?

What is the longest river in the world?
Dünyadaki en uzun nehir hangisidir?

He has got the most expensive car.
En pahalı arabaya sahip.


5. '' Ground, floor, ceiling '' ile '' the '' kullanılır.

I am lying on the ground.
Yerde uzanıyorum.

They are dancing on the floor.
Zeminde dans ediyorlar.

The lamp hangs on the ceiling.
Lamba tavanda asılı duruyor.


6. '' Doctor, dentist '' ile '' the '' kullanılır.

I am seeing the doctor tomorrow.
Yarın doktorla görüşüyorum.

Samuel is going the dentist.
Samuel, dişçiye gidiyor.


7. '' City centre, army '' ile '' the '' kullanılır.

The hospitals are in the city centre.
Hastaneler şehir merkezinde.

My friends are in the army now.
Arkadaşlarım şuan orduda.


8. '' The only '' şeklinde kullanımlar da mevcuttur.

Football is the only sport I play.
Futbol oynadığım tek oyun.

The only thing I consider is your being happy.
Umursadığım tek şey senin mutlu olman.

This is the only thing I have.
Bu sahip olduğum tek şey.


9. '' The same '' de yine oldukça fazla kullanılan yapılardandır.

Her dress is the same colour as mine.
Onun elbisesi benimkiyle aynı renk.

These pencils are the same.
Bu kalemler aynı.


10. '' The capital '' ise bir diğer kullanımdır

Ankara is the capital of Turkey.
Ankara Türkiye'nin başkentidir.

Paris is the capital of France.
Paris Fransa'nın başkentidir.


11. Bir yanlış anlamayı açıklığa kavuşturmak amacıyla; '' bed, work, home '' ile '' the '' kullanılmaz.

It is very late. I should go to the bed.
Saat çok geç oldu. Yatağa gitmeliyim.

He had an accident, so he is staying at the home these days.
Kaza yaptı, dolayısıyla bu günlerde evde kalıyor.

They are at the work now.
Onlar şuan işte.

* Ancak spesifik anlamda, belli bir yataktan bahsediyorsak '' the '' kullanılır.

He is in his room now and sitting on the bed.
O şuan odasında ve yatakta oturuyor.
( Kişinin bildiği, tanıdığı ve kişiye özel yataktan bahsettiği için '' the '' kullanılmıştır. )


12. Yine genel bir yanlış anlamanın önüne geçmek için; '' isim + sayı / noun + number '' kullanımında '' the '' yazılmaz.

It is on the page 24. / Sayfa 24'te.

We are staying in the  room 37. / 37 nolu odada kalıyoruz.

Have you got this dress in the size 38? / Bu elbisenin 38 numarası var mı?

Evet arkadaşlar, elimden geldiğince '' the '' nın tüm kullanımlarını ele almaya çalıştım. Başka kullanımlar elbette mevcuttur. Hepsini tamamıyla anlattığımız söylenemez. Ancak en çok karşınıza çıkacak olan kullanımlar bunlardır. Ve sizin için fazlasıyla yeterli diye düşünüyorum. Umarım bu çalışma sizin için faydalı olmuştur.

İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/the-2-35662250

2 yorum: