Ders 23-4, Quantifiers One, Each, Every Konu Anlatımı

Bu yayında İngilizce'de yine oldukça fazla kullanılan '' One, Each, Every '' yapıları var arkadaşlar. Kullanımsal olarak hem birbirlerine benzemektedirler hem de farklılıkları söz konusudur. Lafı fazla uzatmadan hemen konu anlatımına geçelim.


Genel bir bilgi olarak '' One, Each, Every '' sayılabilir tekil isimler ile kullanılır. 

One / Only One

1)'' Bir, (Sadece) Birisi '' demektir. Sözü edilen ismi sayı açısından vurgulamak amacıyla kullanılır. Anlam itibari ile benzer şekilde kullanılan '' a / an '' ile zaman zaman karıştırılabilir. Aradaki fark açısından örneklere bir göz atalım.

There is a man at the corner. He looks suspicious. / Köşede herhagi bir adam / birisi var. Şüpheli davranıyor.

I expected two men would be waiting for me, but there is one / only one man waiting at the corner.
İki adamın beni bekliyor olması umuyordum, fakat (sadece) bir adam / bir kişi köşede bekliyor.

I want an orange. / Bir portakal istiyorum. ( Herhangi bir portakal anlamında. )
I want one / only one orange. / (Sadece) Bir tane portakal istiyorum. ( Bir tane, iki ya da üç değil. )

2) '' One '' kişi zamiri olarak '' insan '' anlamında da kullanılabilir.

Naturally, one has some difficulties when trying to adapt something new into his life.
Doğal olarak insan hayatına yeni şeyler adapte etmeye çalışırken bazı zorluklarla karşılaşır.

3) '' One / Only one '' spesifik bir isimle kullanıldığında '' of  '' getirilir. Böylesi bir durumda '' of  '' dan sonra sayılabilir çoğul isim gelir ancak fiil tekildir.

One of the students was absent yesterday. / Öğrencilerden biri dün yoktu.
One of these books belongs to me. / Bu kitaplardan biri bana ait.
Only one of the candidates is suitable for the job. / Adaylardan (sadece) bir tanesi iş için uygun.
Only one of the players played well. / Oyunculardan (sadece) bir tanesi iyi oynadı.

4) '' One / Only one of us, them, you, these, those '' şeklinde de kullanılır. Bu durumda da fiil tekildir.

I have got three sisters. One of them is going to get married next week.
Üç kız kardeşim var. Onlardan bir tanesi gelecek hafta evlenecek.

Only one of these presents is for my mother.
Bu hediyelerden ( sadece ) bir tanesi annem için.

One of us will be winner.
Bizden bir kişi ( birisi ) kazanan olacak.

Only one of you can get access to the museum.
( Sadece ) sizden birinizin müzeye giriş hakkı olabilir.


Each

1) Anlam olarak '' her, her biri ( tek tek )  '' demektir. Hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilir. Sıfat olarak kullanıldığında kendinden sonra bir isim gelmelidir. Zamir olarak yazıldığında ise özne görevindedir. Her iki durumda da fiil tekildir. Bunun yanısıra iki veya daha fazla öğeden  oluşan gruplar için kullanılır. Bu gruptaki öğelerden tek tek bahsedildiğini belirtir. 

Each student has to wear school uniform. / Her öğrenci okul forması giymek zorunda.(sıfat olarak kullanıldı )

Each day is a new start. / Her gün yeni bir başlangıçtır.( sıfat olarak kullanıldı )

I have talked to the people about the latest situation. Each was informed in a detailed way.( zamir olarak kullanıldı )
Buradaki herkesle son durum hakkında konuştum. Her biri detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

2) Spesifik bir isimle kullanıldığında '' Each + of '' şeklinde yazılması gerekir. '' Of '' dan sonra sayılabilir çoğul isim  gelir fakat fiil tekildir.

Each of the students is trying to finish the project now.  / Öğrencilerin her biri şuan projeyi bitirmeye uğraşıyor.

Each of the children is crying loudly. / Çocukların her biri yüksek sesle ağlıyor.

* Yukarıdaki cümlelerle aynı anlama gelebilecek şekilde '' Each one of '' kullanımı da mümkündür.

Each one of the meals looks delicious. = Each of the meals looks delicious.
Yemeklerin her biri lezzetli görünüyor.

Each one of these books is new. = Each of these books is new.
Bu kitapların her biri yeni.

3) '' Each (one ) of us, them, you, these, those, my '' kullanımı da son derece yaygındır. Fiil tekildir.

Each (one) of us has a duty. / Her birimizin bir görevi var.
Each (one) of you has a good character. / Her birinizin iyi bir karakteri var.
Each (one) of them is hardworking. / Onların her biri çalışkan.
Each (one) of my parents loves me so much. / Anne babamın her biri beni çok sever.

4) '' Each of us, them, you '' yerine aynı anlamda '' We, they, you each '' de kullanabiliriz. Bunu yaptığımızda fiil çoğul olur. Yardımcı fiil yoksa '' each '' özne ile yüklem arasına, yardımcı fiil varsa '' each '' yardımcı fiil ile yüklem arasına gelir.

Each of us has to work. = We each have to work.
Each of you has to work. = You each have to work.
Each of them has to work. = They each have to work.
Each of them has finished the painting. = They have each finished the painting.
Each of you has eaten something. = You have each eaten something.

5) Zaman sözcükleri ile '' each '' kullanımı mümkündür. Fakat anlamsal olarak daha spesifik bir duruma işaret eder.Yani '' günden güne ( her gün ) , aydan aya ( her ay ), yıldan yıla ( her yıl )'' gibi belli bir değişimi belirten veya tekrarlayan durumlar için kullanılır.

The population of Turkey is rising each day. / Günden güne ( her gün ) Türkiye'nin nüfusu artıyor.
( Değişen bir durum)

We go on holiday each winter. / Her kış tatile gideriz. ( Tekrarlayan bir durum )


Every

1) Anlam olarak '' her biri ( hepsi ) '' demektir. '' Every '' sadece bir sıfattır. Dolayısıyla da kendisinden sonra bir isim gelmek zorundadır. Üç veya daha fazla öğeden oluşan gruplardaki öğelerden bir bütün olarak bahseder. Yani bir bütün olarak ele alır.Bu anlamıyla '' all (hepsi) '' ile yakın bir anlama sahiptir. 

Every student has to wear school uniform. / Her öğrenci ( hepsi ) okul forması giymek zorunda.
Every candidate brings a CV for the job application. / Her aday ( hepsi ) iş başvurusu için bir CV getiriyor.
Every rule is for our happiness and safety. / Her kural ( hepsi ) bizim mutluluğumuz ve güvenliğimiz için.

* Hemen yukarıda bahsedildiği gibi '' Every '' '' Hepsi, tümü '' anlamına geldiği için '' almost, nearly, practically '' gibi kelimelerle kullanılabilir. Bu kapsamda '' each '' kullanılmaz.

Almost every teacher likes hardworking students. / Neredeyse her öğretmen çalışkan öğrencileri sever.

I bought a new car. Nearly every girl passing through had a look at my car.
Yeni bir araba aldım. Neredeyse yoldan geçen her kız arabama şöyle bir bakış attı.

2) Spesifik anlamda bir isim vurgulanacağı zaman '' of  '' yazılır. Yani '' Every one of  '' şeklinde kullanılır.
'' Every of '' tarzında bir kullanım pek karşılaşılan bir şey değildir. Bahsedildiği gibi '' Every '' bir sıfattır ve kendisinden sonra bir isim gelmesi gerekir. Bu yapıda isim görevini gören kelime '' one '' olduğu için '' Every one of '' yazmak daha kullanışlı ve gramatik açıdan daha uygundur. Bu kullanım bir grubun içindeki öğeleri teker teker belirtmek içindir. Ve mutlaka çoğul bir isim gelmesi gerekir. Ancak fiil yine tekildir.

Every one of the students has to take this exam. / Öğrencilerin her biri bu sınava girmek zorunda.
Every one of the children looks happy. / Çocukların her biri mutlu görünüyor.
Every one of the teachers is determined  at my school. / Okulumdaki öğretmenlerin her biri azimli.

3) '' Every one of us, them, you, these, those '' kullanımı da yine karşımıza en çok çıkan yapılardandır.

Every one of us can help you. / Her birimiz sana yardım edebiliriz.
Every one of them wants to get high marks. / Onların her biri yüksek not almak istiyor.

Every one of you is responsible for the accident happening yesterday.
Dünkü kazayla ilgili olarak her biriniz sorumlusunuz.

Every one of these birds has same characteristic features.
Bu kuşların her biri aynı karakteristik özelliklere sahip.

4) '' Every '' zaman sözcükleri ile oldukça fazla kullanılır.

'' Every day, every week, every month, every year, every summer, every winter, every season, 
every Sunday, every morning...''

I go to the cinema every week. / Her hafta sinemaya giderim.
He watches TV every night. / Her akşam televizyon izler.
My little sister brushes her teeth every day. / Küçük kız kardeşim her gün dişlerini fırçalar.
We visit new places every summer. / Her yaz yeni yerleri ziyaret ederiz.

*Aynı zamanda '' her üç saatte bir, her iki yılda bir....'' şeklindeki ifadeler için de '' every '' kullanılır.

You must take these pills every six hours. / Her altı saatte bir bu hapları almalısın.
They go abroad every two years. / Her iki yılda bir yurtdışına çıkıyorlar.
I am taking my temper every five minutes. / Her beş dakikada bir ateşimi ölçüyorum.
Elections are held every four years. / Her dört yılda bir seçimler yapılır.

Not: Son olarak ise kafa karıştırıcı olabilen bir noktayı aydınlatalım. Şöyle ki;

Bitişik yazılan '' everyone '' ile '' every one of + plural noun ( Çoğul isim ) '' arasında farklılık bulunmaktadır.

* Everyone, '' herkes '' anlamına gelen belgisiz bir zamirdir. Fiil tekildir.

Everyone wishes happiness and peace for the world. / Herkes dünya için mutluluk ve barış dileğinde bulunur.

* Every one of  ise bir  grubun içindeki öğelerin '' her biri '' anlamında kullanılır. Fiil tekildir.

Every one of the people in my town was so worried. / Kasabamdaki insanların her biri çok endişeliydi.

İndirme linki: http://www.slideshare.net/alikemal28/one-each-every

Her zaman olduğu gibi konuyla ilgili bir videomuz var arkadaşlar. Keyifli seyirler...

3 yorum:

 1. Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran “Rabbim” İnşAllah sizinde,Hakkınızda en hayırlı kilitleri açar… Amin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Böyle güzel duaya en içten Aminleri demek az gelir. Allah razı olsun...

   Sil
 2. Rica ederim hocam ne demek.Allah sizden de razı olsun.İyi ki varsınız...

  YanıtlaSil