Alıştırma 18-5 , Present Perfect Tense

Ve Present Perfect Tense ' le ilgili son alıştırmamız arkadaşlar. Bu konuyla ilgili şu ana kadar elimden geldiğince fazla alıştırma yayınlamaya çalıştım. Umarım dil gelişiminize katkısı olmuştur. Kısmetse ilerleyen zamanlarda ReadingWriting, Speaking ve Listening kısmına geçtiğimizde daha derinlemesine ve uygulamaya yönelik alıştırma ve egzersizleri hazırlamış olacağım. 
A) '' How long '' ile soru sorunuz.( Ask questions with how long. ) 

Example: I am single.    
              How long have you been single?

1. I know Tom. ………………………………………………….

2. Susan and Tim are friends. ………………………………………………….

3. His brother is unemployed.  …………………………………………………

4. John is teacher.  …………………………………………………

5. Emily lives in a city.  ………………………………………………….

6. My mother is ill.  …………………………………………………

7. He has got the flue. ………………………………………………….

8. Tom has short hair.  …………………………………………………

9. He has a villa. …………………………………………………

10.They are in the hotel.………………………………………………….

11.My friends are in America. …………………………………………………

12.She has a Mercedes. …………………………………………………


B) Cümleleri '' since '' ve '' for '' kullanarak tekrardan iki şekilde yazınız. ( Rewrite the following sentences twice, using '' since ''  and '' for ''.) 

Example: I haven’t heard anything about you. (April / two weeks)

         a) I haven’t heard anything about you since April.
         b) I haven’t heard anything about you for two weeks.


1.They’ve been here. (two hours / 3 o’clock)
a)…………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………

2.She has studied English. (2 years / last year)
a)…………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………

3. We’ve lived in this city. (2000 / a long time)
a)…………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………

4.I have had a car. (May / three days)
a)…………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………

5.He hasn't bought a new mobile phone. (the last two years / the end of the year)
a)…………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………


Cevaplar / Keys 

A ) 
1.How long have you known Tom?  2.How long have Susan and Time been friends?

3.How long has his brother been unemployed?  4.How long has John been a teacher?

5.How long has Emily lived in a city?  6.How long has your mother been ill ?

7.How long has he got/ gotten the flue?  8.How long has Tom had short hair?

9.How long has he had a villa?  10.How long have they been in the hotel?

11.How long have your friends been in America ? 12.How long has she had a Mercedes?


B )

1. a) They’ve been here since 3 o’clock.
    b) They’ve been here for two hours.

2. a) She has studied English since last year.
    b) She has studied English for two years.

3. a) We’ve lived in this city since 2000.
    b) We’ve lived in this city for a long time.

4.  a) I have had a car since May.
     b) I have had a car for three days.

5. a) He hasn't bought a new mobile phone since the end of the year.
    b) He hasn't bought a new mobile phone for the last two years.


İndirme linki:  http://www.slideshare.net/alikemal28/present-perfect-tense-altrma-6


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder