Ders 14-1 Simple Present Tense & Present Continuous Tense Karşılaştırma / Stative Verbs ( Durum Fiilleri )Arkadaşlar bu çalışmada, anlatmış olduğum son iki konu olan Simple Present Tense  ile Present Continuous Tense in karşılaştırmasını ele alacağım. Lütfen bu çalışmanın her satırını çok dikkatli okuyunuz. Çünkü İngilizce ile ne derece ilgilenir olursanız olun bu noktalar sizin karşınıza hep çıkacaktır.Hemen bu iki zamanın karşılaştırmasını incelemeye geçelim.1.En genel anlamı ile konuşma anında yapılan işler için Present Continuous, genelde ya da belli aralıklar ile yaptığımız işler için Simple Present Tense kullanırız.

I am watching TV now. ( Şu an televizyon izliyorum.) ( Şimdi gerçekleşen bir olay. )

I watch TV at night. ( Geceleri televizyon izlerim.) ( Belli bir zaman aralığında olan, yani geceleri yapılan düzenli bir olay.)

2. Hikaye, haber, yönerge, talimat, spor etkinlikleri, doğa olayları, belgesel gibi yayınlarda genelde Simple Present Tense kullanılır. Ancak kısa ve çabuk gerçekleşen durumlarda ise Present Continuous Tense kullanılır.

Alex passes to Caner and Caner passes to Semih. Semih is running up and approaching the goal and Semih shoots and scores.

In the middle of the night, a strange voice comes from darkness. Nobody knows what it is.

3.İngilizce'de bazı fiiller sürerlik ( devamlılık, hareket, aksiyon ) belirten zamanlarda kullanılmaz. Çünkü konuşma anında yapılan bir işten bahsetmezler. Bu fiillere '' Stative Verbs ( Durum fiileri ) '' denir.

read---bir eylem fiilidir. He is reading a book now. ( O, şu an bir kitap okuyor. )

know---bir durum fiilidir. Statik bir fiildir.Dolayısıyla;

I am knowing English diyemeyiz. Onun yerine '' I know English.'' dememiz gerekir.

4.''There goes.... ''  '' Here goes......'' gibi devrik cümle ifadeleri konuşma anında Simple Present Tense ile kullanılır. Ancak anlamı Present Continuous Tense ( Şimdiki zaman ) dir.

Here comes my father. Yani aslında cümle '' Look ! My father is coming now '' şeklindedir.

There goes a cat. Yani '' Look! A cat is going now '' şeklindedir.

5. İngilizce'de oldukça sık kullanılan '' live ''  ve '' work '' fiillerinin de geniş ve şimdiki zamanda kullanımlarına dikkat etmek gerekir. Eğer her zaman yaşadığınız yerden bahsediyorsanız ;

'' I live in Ankara. / He lives in Ankara. ''

Eğer son zamanlarda geçici olarak yaşadığınız yerden bahsediyorsanız;
'' My family moved to Ankara, so we are living in Ankara. ''

Aynı şekilde her zaman çalıştığınız yerden bahsederseniz;
'' My father works for a medical company.''

Ancak geçici ya da yeni bir durumdan bahsederseniz ;
'' I have found a new job and am working in Paris now.''

6.İngilizce'de bazı fiiller Present Continuous Tense 'de kullanılmaz. Stative ( Durum ) fiilleri oldukları için Simple Present  Tense'de kullanılırlar. Tabloya hep beraber bakalım arkadaşlar. Sizler için karşınıza en çok çıkabilecek olanları seçmeye çalıştım.Tabloda gördüğümüz gibi Stative Verbs ( Durum fiilleri ) 5 kategoride gösterilebilir. Daha farklı gruplandırmalar söz konusu olabilir  ama en kabul göreni ve yaygın olanı budur. Tablodaki '' think, have, see, smell, taste, feel, look, be, weigh, appear '' fiilleri  anlamlarına göre hem Present Simple Tense 'de hem de Present Continuous Tense'de kullanılabilir. Karşılaştırmalı  bir inceleme yapalım isterseniz.

Present Simple Tense                                         Present Continuous Tense

a. think = düşünmek, sanmak, zannetmek               think = yakın zamanlarda bir şeyi
I think you are right.                                              yapmak için düşünmek
I think he smokes.                                                 I'm thinking about moving to new city.

b. smell = kokmak                                                 smell = koklamak
This meal smells delicious.                                     You are smelling these flowers.
These flowers smell very nice.                                 The cook is smelling the meal.

c. see = görmek                                                      see = görüşmek
I see you are in trouble.                                           My father is seeing the doctor.
I see a lot of cars on the road.                                  The candidate is seeing the manager.

dlook = gibi görünmek                                           look = bakmak
You look tired.                                                       They are looking at the stars.
Tarık looks happy.                                                  She is looking at me.

etaste = tadı olmak                                                taste = tadına bakmak
This meal tastes good.                                             My mom is tasting the meal.
The dinner tastes delicious.                                      I am tasting new meals.

f. feel = bir duyguyu sezinlemek, ummak                   feel = hissetmek
I feel something went wrong.                                    I am feeling good.

gappear = gibi görünmek                                        appear = ( ortaya ) çıkmak
You appear to be bored.                                          The show is appearing on TV.
Can appears to be happy.                                        Our stuff is appearing at a night club.

h. weigh = bir şeyin ağırlığı olmak                              weigh = tartmak
My bag weighs 3 kilograms.                                      He is weighing the box.

i. be = olmak (genel bir durum )                                 be = olmak ( konuşma anındaki bir değişim.
He is polite.                                                 Bu değişim kişinin her zamanki özelliği olmayabilir. )                                                                                       He is being rude. ( Kabalaşıyor.)

j. have = sahip olmak                                                have =  bir iş bildiyorsa
I have a cat.                                                              I am having dinner now.
She has a baby.                                                        They are having breakfast at the moment.
                                               
Umarım bu çalışma sizin için faydalı olmuştur. Bu aşamadan sonra bol bol örneklerle konuları pekiştireceğiz inşallah. Kısmetse yarın alıştırmaları yayınlayacağım.

İndirme linki : http://www.slideshare.net/alikemal28/continuous-simple-karlatrma


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder