Alıştırma 4, Zamirler / Pronouns


Evet arkadaşlar, zamirlerle ilgili bir diğer çalışmamız daha. A ve B bölümlerinde sizin için ilk örnekleri ben yaptım. Sonrakileri de örneklerde olduğu gibi çözmek sizin işiniz.
Kolay gelsin...
A ) Cümleleri koyu yazılan isimlerin yerine uygun zamirler ve sahiplik sıfatları ile tekrardan yazınız. ( Rewrite these sentences using the pronouns and possessive adjectives.)

1.    Tarık’s mother is very fat.
His mother / she is very fat.
2.    My car is very expensive.
…………………………………………………………………………..
3.    Sally’s skirt is very short.
………………………………………………………………………….
4.    Is your sister a businesswoman?
………………………………………………………………………….
5.    My friend and I have some money.
………………………………………………………………………….
6.    This is George’s book.
…………………………………………………………………………
7.    My mother and father are in the kitchen.
…………………………………………………………………………
     8.   Where is Sibel ?
           …………………………………………………………………………
9.  My teacher  isn’t  at school.
…………………………………………………………………………
10. That cat is white.
………………………………………………………………………….

B) Cümleleri örnekte olduğu gibi sahiplik zamirlerini kullanarak tekrardan yazınız. 
(Rewrite the underlined words using possessive pronouns as in the exapmle.)

1.    This is Mert’s car.
This is his.
2.    It is my bag. Be careful !
…………………………………………………………………………
3.    That yellow watch is not Kemal’s watch. His watch is blue.
…………………………………………………………………………
4.    A: Look at these keys. Are they your keys?
          ………………………………………………………………………
B: No, they are not my keys. They are my sister’s keys.
    ……………………………………………………………………..


Cevaplar / Keys

A )  2It is very expensive.
    
       3.Her skirt / It is very short.

       4. Is she a businesswoman? 

       5We have some money.

       6. This is his book. 
  
       7They are in the kitchen.

       8. Where is she

       9He/ She isn't at school.

       10. It is white.


B )  2. It is mine. Be careful !
   
       3. That yellow watch isn't his. His is blue.
  
       4. Are they yours
  
          They aren't mine. They are hers.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder